„Recikloman spašava budućnost“

 
PROGRAM PROVOĐENJA KOSTIMIRANIH PREDSTAVA ZA DJECU
Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana
 
Tip događanja: Kostimirane predstave za djecu vrtićkog uzrasta
Lokacija događanja: prostorije Dječjeg vrtića „Tići“ – Područni vrtić Funtana
Trajanje događanja: 50 minuta, od 10:00 do 10:50 sati
 
Draga djeco, roditelji i djelatnici vrtića,
 
čast nam je obavijestiti Vas da će se za Dječji vrtić „Tići“ u Vrsaru i područni vrtiću u Funtani održati kostimirana predstava za djecu predškolskog uzrasta „Recikloman spašava budućnost“
prema sljedećem rasporedu:
 
Dječji vrtić „Tići“ – Vrsar – dana 23.09.2019. s početkom u 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Vrsaru
Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana – dana 24.09.2019. s početkom u 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Funtani
 
Predstave su organizirane u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, a sadržaj predstava je edukativnog karaktera.
Kroz lik superheroja Reciklomana djeca će imati priliku upoznati se sa pojmovima kao što su recikliranje, gospodarenje otpadom i sprječavanje nastajanja otpada.
 
 
Projekt su zajednički realizirale Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere- S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije. Organizacija kostimiranih predstava sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
 
„Sadržaj ovoga Programa isključiva je odgovornost Općine Tarr-Vabriga – Torre-Abrega“