JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar Klasa 001-01/18-01/002 od 14.12.2018 godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 31. sjednici održanoj dana 13.5.2020. godine raspisuje

                                              

JAVNI NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

za pedagošku godinu 2020./2021.

 

I.

            Raspisuje se javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar (u daljnjem tekstu: Vrtić) koji u svom sastavu ima i Područni vrtić u Funtani.

            U Vrtić se upisuju djeca koja do 31. 08. 2019. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Na natječaj se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu.

 

II.

         Upisi se provode za sljedeće programe:

  1. Redovite cjelodnevne 10-satne jasličke programe
  2. Redovite cjelodnevne 10-satne vrtićke programe

 

           

III.

  Uz Prijavu za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 

Liječničko uvjerenje predaje se neposredno pred polazak u vrtić i ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

      Prednost pri upisu imaju djeca:

 

  1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
  2. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
  3. djeca zaposlenih roditelja,
  4. djeca s teškoćama u razvoju,
  5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
  6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
  7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

 

IV.

         Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. traje petnaest (15) dana, a prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera, poštom ili osobno

 

od 18. svibnja do 01. lipnja 2020. godine.

 

                                                                       V.

 

Postupak upisa u Vrtić obavlja Povjerenstvo za upise (dalje: Povjerenstvo), koje ima tri

3) člana. Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće Vrtića.

Povjerenstvo za upis djece u Vrtić će na temelju provedenog natječaja utvrditi Rang listu prvenstva za upis djece.

         Upravno vijeće donijet će uz suglasnost osnivača, Odluku o upisu koja će biti objavljena najkasnije do 30.06.2020. na oglasnim mjestima i mrežnim stranicama Vrtića, Općine Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane.

        

        

 

VI.

         Prijava za upis i obrazac Izjave o prebivalištu iz točke III. mogu se preuzeti s web stranice Vrtića (http://www.vrtic-tici-vrsar.hr ) ili se mogu podići u Matičnom vrtiću u Vrsaru ili Područnom vrtiću u Funtani, radnim danom u vremenu od 7.30 do 15.30 sati.

 

 

KLASA: 601-02/20-04/1

URBROJ:2167/02-54-44/02-20-2

Vrsar-Orsera, 13.5.2020.                                           PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                         Ines Šepić