Natječaj za radno mjesto pedagog

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/011, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.05.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

- PEDAGOG - 1 izvršitelj – rad na neodređeno, s nepunim radnim vremenom od 30 sati tjedno

 

 

 Natječaj