Radionice s odgajateljicama " Rastimo zajedno"

Program radionica Rastimo zajedno provodi se u predškolskim ustanovama u RH pa je i naš vrtić dio te mreže.

U utorak, 20. studenog 2018. u našem vrtiću završen je ciklus radionica “Rastimo zajedno” s odgajateljicama, a voditeljice ciklusa radionica bile su pedagoginja Tara Vekić, odgajateljice Adrijana Ivković i Lea Mikolić. 

Radionice s odgajateljicama nastale su kao odgovor na potrebu da se primjena Programa „Rastimo zajedno“ osim na roditelje proširi i na odgajateljice s ciljem da i one usvoje i primjenjuju u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira.

 

Svrha i ciljevi Programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgajateljica jesu:

 

  • upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi, način, sadržaj)
  • prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo kao i na prava  svakog roditelja na podršku zajednice
  • povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima
  • povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom
  • uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i razvoj
  • promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici.

Radionice s odgajateljicama najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama s roditeljima kako bi odgajateljice neposredno iskusile kako se radi s roditeljima (i što roditelji govore o svojoj djeci i svom roditeljstvu) te stekle znanja i vještine koje su ponuđene i roditeljima

 

 Prva radionica: RODITELJI 21. STOLJEĆA i ČETIRI STUPA ODGOJA U NAJBOLJEM INTERESU DJETE

Druga radionica: PSIHOLOŠKE POTREBE DJETETA i TRI DIJALOGA

Treća radionica: RODITELJSKI CILJEVI i KAKO DIJETE UČI O SVIJETU OKO SEBE

Četvrta radionica: SLUŠANJE – VAŽNA VJEŠTINA RODITELJSTVA

Peta radionica:  GRANICE: ZAŠTO I KAKO?

Šesta radionica: KREIRAMO RJEŠENJA

Sedma radionica: PODIZATI I ODGAJATI DJECU