Odluke o odabiru kandidata

Na temelju članka 26. stavka 7., a u svezi s člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4, I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 35. sjednici održanoj 20.08.2020. godine donosi

 

O D L U K U

 

 

Odluka o odabiru kandidata - odgojitelj pripravnik LINK

Odluka o odabiru kandidata - spremačica - neodređeno LINK

Odluka o odabiru kandidata - spremačica - određeno LINK

 

 

 

 

Odluka o upisu 2020./2021.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 34. sjednici održanoj 13.07.2020. godine donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar

za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Napomena: pedagoška godina počinje 01.09.2020.

 

 

 

 

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/11, URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-1 od 13.07.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelj/ice – pripravnik/ca– rad na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljnog dopusta i radnice sa duljeg bolovanja, s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 

  Preuzmi natječaj

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/12, URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-1 od 13.07.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

  • SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do 31.08. 2021. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

 Preuzmi natječaj