„Recikloman spašava budućnost“

 
PROGRAM PROVOĐENJA KOSTIMIRANIH PREDSTAVA ZA DJECU
Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana
 
Tip događanja: Kostimirane predstave za djecu vrtićkog uzrasta
Lokacija događanja: prostorije Dječjeg vrtića „Tići“ – Područni vrtić Funtana
Trajanje događanja: 50 minuta, od 10:00 do 10:50 sati
 
Draga djeco, roditelji i djelatnici vrtića,
 
čast nam je obavijestiti Vas da će se za Dječji vrtić „Tići“ u Vrsaru i područni vrtiću u Funtani održati kostimirana predstava za djecu predškolskog uzrasta „Recikloman spašava budućnost“
prema sljedećem rasporedu:
 
Dječji vrtić „Tići“ – Vrsar – dana 23.09.2019. s početkom u 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Vrsaru
Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana – dana 24.09.2019. s početkom u 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Funtani
 
Predstave su organizirane u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, a sadržaj predstava je edukativnog karaktera.
Kroz lik superheroja Reciklomana djeca će imati priliku upoznati se sa pojmovima kao što su recikliranje, gospodarenje otpadom i sprječavanje nastajanja otpada.
 
 
Projekt su zajednički realizirale Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere- S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije. Organizacija kostimiranih predstava sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
 
„Sadržaj ovoga Programa isključiva je odgovornost Općine Tarr-Vabriga – Torre-Abrega“
 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA- ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/19, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1 od 27.08.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje
 
NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
 
                                                                                                    - ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto kućni majstor-ložač

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/0006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 20. sjednici održanoj 14. 08.2019. godine donosi

 

ODLUKU

 

 Odluka o odabiru kandidata LINK