NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - kućni majstor - ložač

temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.),  na temelju točke 2., podtočke 7.  Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići Vrsar (Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/003, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-2 donesenog dana 03.04.2017. godine koji je na snazi od 20.04.2017. godine), te na temelju članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, „SNOV“ br. 10/17, KLASA: 011-01/17-01/005, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-5, donesenog 27.08.2017. godine, i temeljem Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/17, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Opširnije:NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - kućni majstor - ložač

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 17. sjednici održanoj 
24.06.2019. godine donijelo je slijedeću
 
ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar
za pedagošku godinu 2019./2020.
 
 
 
  ODLUKA

Od 100 vrtića u Hrvatskoj, nagrade je dobilo 15 vrtića. Dv Tići Vrsar - skupina Srakice osvojila je visoko 7. mjesto!

Od 3. - 19. svibnja 2019. u Etnografskom muzeju u Zagrebu trajala je izložba dječjih radova. Riječ je o odgojno - obrazovnom projektu Etnografskog muzeja pod nazivom: " Dajmo djeci korijene i krila". Cilj projekta je upoznati djecu vrtićke dobi s tradicionalnim hrvatskim igračkama, s ekološkim aspektom proizvoda od drva te s korijenima hrvatske tradicije u izradi dječjih igračaka. Također se želi promovirati tradicijski obrt, kako bi se privuklo mlade buduće majstore da se okrenu izradi tradicijskih drvenih igračaka, a time bi se osigurao i ostanak na reprezentativnoj listi UNESCO-a.Radove su ocjenjivali članovi žirija sastavljenog od: dva muzejska pedagoga, jednog novinara poznavatelja dječjeg stvaralaštva i dva povjesničara umjetnosti. Bilo je omogućeno i da posjetitelji izložbe svojim glasovima odaberu najbolji rad.
 
A nagrada za naše 7. mjesto - besplatne ulaznice + vodstvo u Etnografskom muzeju Zagreb.
 
Zahvaljujemo Općini Vrsar koja će nam omogućiti put za Zagreb i tome se izuzetno veselimo!
 
Čestitke našim  predškolcima i njihovim odgajateljicama Vesni i Valentini!
 
 
 
   
 
 
 

Kontići - čuvari šume

Interaktivna, zabavna i prije svega poučna priča koja je oduševila i male i velike!