Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita prava i temeljnih sloboda pojedinca te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Dječji vrtić Tići Vrsar kao voditelj obrade osobnih podataka s osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Više o zaštiti osobnih podataka:

  1. Opća uredba o zaštiti podataka od 27.04.2016. LINK
  2. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića Tići Vrsar LINK

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Karin Radešić
Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera

Tel: +385 (0)52 441 339
Fax: +385 (0)52 441 842

E-mail imenovane službenice za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/017, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 06.08.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • ODGOJITELJ - 2 izvršitelja – rad na određeno vrijeme do 31.08.2019., s punim radnim vremenom

 

 Natječaj

Odluka o upisu 2018./2019.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 6. sjednici održanoj 29.06.2018. godine donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar

za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 

 Odluka