NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14), članka 26. i 28. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), te Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 112-01/17-01/019, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-3 od 09.11.2017, Dječji vrtić Tići Vrsar dana 10.11.2017. objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA  - jedan polaznik/polaznica, preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na puno radno vrijeme

 

 Natječaj

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA ODGOJITELJ I PEDAGOG

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 37. sjednici održanoj 16.10.2017. godine donosi

 

O D L U K U

 

 Odluka

Natječaj za radno mjesto odgojitelj i pedagog

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 29. listopada 2001.godine (Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 01.06.2010., II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići od 17.02.2014., III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 17.02.2015. i IV. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 04.12.2015.), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/17-01/013, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-1 od 21.09.2017., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

-          ODGOJITELJ - 2 izvršitelja – rad na određeno vrijeme do 31.08.2018., s punim radnim vremenom

-          PEDAGOG – 1 izvršitelj – rad na određeno vrijeme do 31.08.2018., s nepunim radnim vremenom 

 

 Natječaj

Program radionica za roditelje " Rastimo zajedno"

Naš je vrtić prvu godinu uključen u program "Rastimo zajedno" koji je nastao kao dio šireg programa UNICEFa za podršku roditeljstvu "Prve tri su najvažnije". Program čine radionice koje se provode s roditeljima djece do četvrte godine života.

Njihova je svrha omogućiti protok informacija, znanja, vještina koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihove roditeljske uloge.

Mala grupa (min.8,max.12) roditelja kroz 11 dvosatnih radionica (jednom tjedno) preispituju vrijednosti u podlozi roditeljstva, uči o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja, vježba komunikacijske vještine, te traži odgovore na svoja pitanja i dileme.

Glavni je cilj ovih radionica stvoriti poticajno okruženje u kojem roditelj s voditeljima radionice i s drugim roditeljem razmjenjuje ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaje bolje sebe kao roditelja, upoznaje neke od teorijskih postavki o pozitivnom odnosu roditelja i djeteta, te o roditeljstvu na dobrobit djeteta.

TEME RADIONICA SU:

1. Roditelji 21. stoljeća

2. Četiri stupa roditeljstvaSlikovni rezultat za radionice rastimo zajedno

3. Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta                                 

4. Sva naša djeca i kako ih volimo

5. Slušanje važna vještina roditeljstva

6. Kako dijete uči o svijetu oko sebe

7. Granice- Zašto i kako?

8. Kreiramo i biramo rješenja

9. Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja

10. Biti roditelj - utjecaj i izbori

Slikovni rezultat za prve tri su najvažnije

11. Završetak i novi početak

 

Valja napomenuti da program nije strukturiran kao škola za roditelje, da je odnos roditelja i voditelja partnerski - voditelji su stručnjaci za teorije o razvoju djece i roditeljstvu, a roditelji su stručnjaci za svoju djecu i sebe. U tom procesu "rasta" obje strane daju i dobivaju. Ako ste roditelj djeteta do 4 godine starosti i mogao bi vas zanimati ovaj program, javite se. Biti će nam drago uključiti vas u našu grupu čiji su rad mnogi roditelji - polaznici ocijenili korisnim.