Upravno vijeće

Objavljeno: Ponedjeljak, 22 Studeni 2021

14. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

13. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

12. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

11. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

10. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

9. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

8. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

7. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

6. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

5. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

4. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

3. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

2. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

1. sjednica Upravnog vijeća POZIV ZAPISNIK

 

 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar

 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vieća Dječjeg vrtića Tići Vrsar