Natječaj odgojitelj - određeno - 1 izvršitelj/ica - zamjena

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/22-01/8, URBROJ: 2167/02-54-44/02-22-1 od 01.03.2022., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka odsutne radnice, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 Natječaj LINK

 

Osnovni rezultati istraživanja " Modeli odgovora na odgojno - obrazovne potrebe djece u riziku socijalne isključenosti

Istraživački tim i DV Tići Vrsar zahvaljuje svim odgajateljicama i roditeljima koji su sudjelovali u ovom vrijednom istraživanju financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost. 

files/POSTER_MORENEC.pdf

Natječaj odgojitelj - određeno - 2 izvršitelja/ice

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/22-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-22-1 od 20.01.2022., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
    • 1 izvršitelj do povratka radnice s bolovanja,
    • 1 izvršitelj do 31.08.2022., zbog povećanog obima posla

za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 Natječaj LINK

Natječaj odgojitelj - određeno - 1 izvršitelj/ica - zamjena za bolovanje

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/21-01/35, URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-1 od 13.12.2021., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 

 Natječaj LINK