NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – pripravnik/ca– rad na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/21-01/19,URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-1 od 17.08.2021., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – pripravnik/ca– rad na određeno vrijeme do 31.08.2022. godine, s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

files/Natjeaj_odgojiteljica_pripravnik_8_2021_pdf(1).pdf