JAVNI NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zamjena za bolovanje

          Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika    o    radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od

20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/21-01/18, URBROJ:2167/02-54-44/02-21-1 od 17.08.2021., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zamjena za bolovanje

 

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Tići Vrsar

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), članka 39. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/21-01/11, URBROJ: 2167/02-54-44/02-21-1 od 27.7.2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječjeg vrtića Tići Vrsar

 

  • RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj – četverogodišnji mandat s punim radnim vremenom

 

 LINK na Natječaj

Natječaj odgojitelj - neodređeno - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika    o    radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od

20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/21-01/12, URBROJ:2167/02-54-44/02-21-1 od 27.7.2021., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 LINK na Natječaj

 

Natječaj pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika    o    radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od

20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/21-01/14, URBROJ:2167/02-54-44/02-21-1 od 27.7.2021., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 1 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 30.06.2022. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

 

 LINK na Natječaj